Vladimir Ugrica je osnivač PSIHOLOŠKOG CENTRA ENGRAM u Novom Sadu. Magistar je psiholoških nauka i licencirani psihoterapeut. Član je etičkog komiteta Saveza društava psihoterapeuta Srbije i član Srpskog društva za integrativnu art psihoterapiju u Beogradu.

Do prelaska u privatnu praksu radio je u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, Privatnom vrtiću “Baltazar” i Meridian banci. Samostalnu privatnu praksu započeo je 2006. godine osnivanjem Psihološkom savetovališta “Lighthouse” u Novom Sadu.

Vladimir Ugrica ima velikog radnog iskustva u radu sa decom i odraslim osobama i posvećen je stalnom profesionalnom usavršavanju kako bi što bolje pružio stručnu pomoć svojim klijentima. 

 

 

Biljana Glišić Ugrica specijalista psihijatrije, radi kao konsultant u psihološkom centru Engram. Od 2009. zaposlena je u Gerontološkom centru Novi Sad kao psihijatar. Do tada je radila u Domu Zdravlja u Bačkom Petrovcu i u Domu Zdravlja u Beočinu.

Biljana Glišić Ugrica ima velikog iskustva u radu sa starim osobama i pratećim psihičkim promenama ljudi u trećem dobu.

Član je Srpskog lekarskog društva, Lekarske komore Srbije i Udruženja psihijatara Srbije.