Dobro došli i hvala što ste posetili web stranicu Psihološkog centra „ENGRAM“.  Ovde ćete pronaći informacije o našem centru, našoj misiji, uslugama i stručnjacima koji rade u centru.

Verujemo da je traženje psihološke pomoći znak čovekove snage. Nadamo se da će vam sajt biti od pomoći.

Naša misija je unapređenje kvaliteta života onih ljudi koji se suočavaju sa psihološkim, emocionalnih krizama, kako bi kroz primenu psihološkog tretmana omogućili pojedincima postizanje dugoročnog emocionalnog zadovoljstva.

 

Psihološki centar „Engram“ je savetovalište koje pruža različite vrste usluga: individualno psihološko savetovanje za decu, mlade i odrasle, bračno savetovanje, kreativne psihološke radionice za decu i mlade, psihološko-zdravstveno savetovanje za stara lica. Takođe, naš centar pruža usluge specijalističkih psihijatrijskih pregleda za odrasle i stara lica.

 

INDIVIDUALNO  PSIHOLOŠKO SAVETOVANJE

Praktična korist individualnog savetovanja se ogleda u rešavanju psiholoških poteškoća koje izazivaju psihičku patnju. Ona pre svega omogućava razvijanje perceptivnih veština, veću svest o sebi, prepoznavanje faktora koji nas ometaju u ostvarivanju vlastitih ciljeva kao i prepoznavanje  vlastitih potencijala. Kroz oslobađanje balasta prošlosti, ukidanje nepotrebne i samoiskrivljene patnje savetovanje omogućava integraciju svega onoga što je u nama nepoznato i neotkriveno, pružajući nam mogućnost da postignemo pozitivne životne promene.

 

BRAČNO SAVETOVANJE

Pomaže bračnim parovima da na vreme prepoznaju probleme koji ometaju bračnu vezu, da razviju veštinu percepcije sebe i bračnog druga odnosno njihove međusobne interakcije. Kroz razvijanje drugačijeg stila komunikacije savetovanje omogućava da supružnici zajednički pronalaze rešenja za svoje bračne poteškoće.

 

KREATIVNE PSIHOLOŠKE RADIONICE  ZA DECU I MLADE

Cilj radionica je da kroz primenu kreativnih medija (crtanje, vajanje, zamišljanje…) razumemo dečiju mudrost življenja i odrastanja. Vežbe otvaraju put do dečijeg srca i duše. Izražavajući se na kreativan način deca dobijaju priliku da izraze ono što je zovemo unutrašnjim svetom koji je za njih nepoznanica i nedoumica. Na ovaj način roditelji će biti u prilici da bolje razumeju trenutno zbivanje u detetu i da razumeju šta se događa u detetovom životu iz njegove perspektive- kako oni vide stvari, kako vide svet odraslih, kako razmišljaju i šta osećaju. Na osnovu toga pružićemo roditeljima savete o tome kako dalje postupati i usmeravati dete u njegovom daljem razvoju. Naglasak u ovom programu je je na otkrivanju, saznanju i razumevanju dečijeg sveta.

Radionice su namenjene za decu uzrasta od 6 do 12 godina. Radionice traju 3 meseca u trajanju od 90 minuta.

 

PSIHOLOŠKO-ZDRAVSTVENO SAVETOVANJE STARIH LICA

Psihološke radionice za osobe starije dobi imaju za cilj podršku za uspešno i optimalno nošenje sa promenama u načinu života povezanih sa starenjem. Kroz praktične i zabavne radionice obrađuju se različite psihološke teme. Radionice traju 4 meseca u trajanju od 90 minuta.

 

 

SPECIJALISTIČKI PSIHIJATRIJSKI PREGLEDI ODRASLIH I STARIH LICA

- Lečenje poremećaja raspoloženja odraslih

- Anksiozna stanja

- Psihotični poremećaji

- Krizna stanja

- Poremećaji spavanja

- Demencija i poremećaji ponašanja starih osoba

- Poremećaji sna starih osoba